District0x là gì? Thông tin về đồng DNT

Deal Score0
Deal Score0

District0x là gì?

District0x là một mạng lưới các thị trường phi tập trung và cộng đồng. Nó có chức năng tạo dựng, vận hành và quản lý các district phi tập trung. Được hỗ trợ bởi Ethereum, Aragon và IPFS, mạng lưới District0x cho phép người sử dụng tự do kết nối và tương tác trên diễn đàn. Các chủ sở hữu token của dự án có thể tham gia vào district như là “các nhà đầu tư” và sau đó nhận được một phần doanh thu. Mỗi district sẽ có một tổ chức Aragon để quản trị.

Tầm nhìn của nhà phát triển

Sự phát triển của giao thức Ethereum đã tạo thuận lợi cho việc thử nghiệm trong cơ cấu tổ chức phân quyền và phân phối các quyền quản trị cho các thành viên của mạng lưới.

Các dự án như Aragon, Boardroom, Colony, Giveth, đang tích cực làm việc để khai thác tiềm năng của Ethereum. Xây dựng các nền tảng cho phép người sử dụng phi kỹ thuật tạo và quản trị các tổ chức phi tập trung

Các công cụ này cho phép các biện pháp phối hợp nhóm mới thông qua các biện pháp khuyến khích kinh tế. Làm cho việc phân tán thị trường, cộng đồng cũng như phân bổ quyền bỏ phiếu cho người tham gia. Nói chung, cộng đồng internet giờ đây có thể xây dựng và kiểm soát các nền tảng mà họ thường xuyên gặp phải hàng ngày.

Thông qua mạng lưới District0x, cho phép tìm kiếm được nhà của một loạt các thị trường phân tán, cộng đồng, tất cả đều được quản lý bởi các chủ sở hữu của DNT Token. Trong khi đó, d0xINFRA đã thiết kế như là một kế thống mô đun mở rộng. Cho phép các district thực hiện các tính năng độc đáo và chức năng nâng cao. Thông qua việc bổ sung các mô đun phụ trợ.

Mặc khác, hệ thống cũng sẽ khởi động thêm hai district nữa. Đầu tiên sẽ là ENS Bazaar, một thị trường ngang hàng để trao đổi các tên đăng ký qua dịch vụ Ethereum Name. Thứ hai là Meme Factory, cho phép người dùng đúc tiền meme của họ. Và có thể được đưa lên thị trường để bán hoặc trao đổi.

Lợi ích của District0x

Bằng cách tham gia vào District0x, người sử dụng có thể nhận đc đồng District0x và có quyền để bỏ phiếu cho các đề xuất district và đưa ra quyết định với  những district chắc chắn. Ví dụ, việc bỏ phiếu cho các đề xuất liên quan đến tương lại của một district cụ thể hoặc chi phí cài đặt.

Phạm vi về quyền của các cổ đông có thể thay đổi theo quy mô cụ thể và mục đích của mỗi district. Người sử dụng nền tảng District0x có thể tương tác với các chức năng và dịch vụ được cung cấp bởi mỗi district và cũng có thể tự tạo district riêng. Ví dụ, trên Ethlance, district đầu tiên trong mạng lưới District0x, người sử dụng có thể đăng các yêu cầu công việc hoặc tìm kiếm công việc mới. Các tổ chức tự trị phi tập trung chỉ là bước đầu tiên trong quá trình. District0x cũng có khả năng thành lập và quản lý district có chức năng như DAO.

Link Mua
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0